Ocena ryzyka zawodowego

Ocena ryzyka zawodowego

Zgodnie Art. 226.Kodeksu pracy, Niestety każdy pracodawca jest obowiązany informować pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą, oraz o zasadach ochrony przed…